Leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne u dzieci

Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe są szeroko stosowane zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Jednak stosowanie jakichkolwiek leków u dzieci zawsze powinno wiązać się z większą ostrożnością. Ze względu na problemy w przeprowadzaniu badań klinicznych z udziałem dzieci nie wszystkie leki posiadają rejestrację w pediatrii. Ponadto oddzielne zagadnienie stanowi dawkowanie leków u dzieci.

Kiedy sięgamy po leki przeciwbólowe i przeciwzapalne u dzieci?

Najpowszechniejszą sytuacją, w której decydujemy się sięgnąć po leki z tej grupy, jest choroba infekcyjna. Stosujemy je, gdy chcemy opanować gorączkę w przebiegu przeziębienia, grypy lub innego zakażenia i uśmierzyć ból gardła, głowy czy bóle mięśniowe powszechne w infekcjach wirusowych. Zdarza się także, że gorączka występuje w przebiegu odczynu poszczepiennego. Ząbkowanie jest kolejną sytuacją, która zmusza mamy do sięgania po te leki. Inne, rzadsze sytuacje, w których stosujemy analgetyki dla dzieci, to bóle pooperacyjne, pourazowe. Bywa, że choroba dziecka zmusza nas do przewlekłego stosowania leków – jak w przypadku chorób reumatycznych, np. młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Jak ocenić poziom nasilenia bólu u dziecka?

U młodszych dzieci, z którymi nie ma kontaktu werbalnego, ocenę przeprowadza się na podstawie zachowania dziecka (np. płacz, ułożenie ciała). W przypadku dzieci starszych możemy posłużyć się skalami numerycznymi (np. ocena bólu w skali od 1 do 10). Prostszą metodą jest czterostopniowa skala słowna (nie boli, lekko boli, średnio boli, bardzo boli) lub niekiedy spotykana na oddziałach pediatrycznych skala obrazkowa.

Drogi podawania leków przeciwbólowych

Drogę podaży leku należy dostosować do stanu dziecka. Większość dzieci dobrze toleruje drogę doustną, a zwłaszcza leki w postaci zawiesin lub syropów, ponieważ najczęściej mają atrakcyjny dla nich smak. U dzieci starszych, powyżej dwunastego roku życia, można zdecydować się na tabletki, pod warunkiem, że dziecko osiągnęło masę ciała odpowiednią do stosowania leków w dawkach przeznaczonych dla dorosłych. W przypadku problemów z przełykaniem lub niechęci dziecka do doustnego przyjmowania farmaceutyków alternatywą jest droga doodbytnicza. Należy jednak pamiętać, że ze względu na nieco gorsze wchłanianie substancji czynnych tą drogą konieczne może być zwiększenie dawki leku. W cięższych stanach niezbędna bywa podaż dożylna leków lub – w przypadku braku możliwości wkłucia dożylnego – podaż podskórna. Rzadziej stosowana jest droga domięśniowa. Drogi podania z naruszeniem ciągłości skóry mogą być wykorzystywane jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Paracetamol, ibuprofen, ketoprofen – dawkowanie u dzieci

W pediatrii dawkę leku oblicza się, biorąc pod uwagę masę ciała dziecka. Charakterystyki produktów leczniczych zarejestrowanych do stosowania u dzieci zawierają informację o dopuszczalnej liczbie miligramów substancji czynnej na kilogram masy ciała dziecka na dobę. Problem stanowi jednak fakt, że nie wszystkie leki przeciwbólowe są zarejestrowane do stosowania u dzieci. Zarówno paracetamol, jak i ibuprofen posiadają rejestrację dla dzieci powyżej 3. miesiąca życia. W przypadku ketoprofenu dawkowanie u dzieci jest rozpisane dla pacjentów powyżej 15. roku życia. Niemniej zagraniczne badania pokazują, że ketoprofen może być z powodzeniem stosowany u dzieci jako alternatywa dla innych analgetyków. W badaniach tych jest on jednak używany w sposób zwany off-label use, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi. Oczywiście bierze się pod uwagę dokładne przeliczenie dawki na masę ciała dziecka oraz rejestruje się wszystkie działania niepożądane. Podobnie rzecz się ma z innymi lekami, nie tylko przeciwbólowymi. Wówczas, gdy potencjalne korzyści z zastosowania leku przewyższają możliwość wystąpienia poważnych skutków ubocznych, lekarze decydują się użyć leku poza wskazaniami rejestracyjnymi.

Źródła (data dostępu: 30.11.2017):

https://www.mp.pl/bol/ekspert/77280,leczenie-przeciwbolowe-oparzen-u-dzieci
https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=11548
https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=9414
https://intensywnaterapia.wordpress.com/2015/07/02/stosowanie-ketoprofenu-u-dzieci-jest-bezpieczne/
https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.1.5.6.