Niektórzy nie potrafią nauczyć się angielskiego, bo po prostu uważają, że nie mają zdolności językowych. Niekiedy jednak wystarczy znaleźć odpowi...