We współczesnym systemie nauczania największy nacisk kładzie się na znajomość słownictwa i gramatyki. To istotne, wręcz podstawowe kwestie. Jedna...